OSGB Hizmetleri

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tum 6331 sayılı İSG Kanununun işverene yüklediği

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturan ve İlgili 6331 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatının işverene yüklediği sorumluluklar genel anlamda:

1-İşyerinde İSG Organizasyonunun kurulması, Çalışanların işe uygunluğunun sağlanması ve iş disiplininin yerleştirilmesi,

2- Çalışanların Eğitimlerinin verilmesi, görüşlerinin alınması ve  katılımlarının sağlanması,

3-Risk değerlendirmesi yapılarak mesleki risklerin önlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, İSG tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilerek mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi,

4-İSG önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesini kapsamaktadır.

 

Bu kapsamda söz konusu İş Güvenliği Danışmanlık hizmetimiz talepleriniz doğrultusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfı ve işçi sayısına uygun olarak işyerinize İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilecektir

ayrıca yapılan sözleşme ve birlikteliğimiz sonucunda bu personeller ;

Iş yerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması

Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek özel eğitimlerin verilmesi

Iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak

Iş yeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

Iş yeri Yıllık Eğitim Planı hazırlamak

İç Yönetmelik hazırlamak

İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

Ilgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak

Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

Çalışma talimatları hazırlamak

İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek

Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak

Ilgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek

Elektrik güvenliği,topraklama tesisatı,parotenerin kontrol ve testlerini takip etmek

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

 

Ana başlıklarındaki tüm görevleri sözleşme şartları içerisinde ve herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştirecektir

 

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda birlikte sürekli ve verimli çalışmamız ümidiyle…

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol