İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimleri İş Güvenliği Uzmanımız, İşyeri Hekimimiz ve diğer Uzman Eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir;      

·          Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

·          Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

·          İşyeri temizliği ve düzeni,

·          İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

·          Meslek hastalıklarının sebepleri,

·          Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

·          Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

·          İlkyardım

·          Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

·          Elle kaldırma ve taşıma,

·          Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

·          İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

·          Ekranlı araçlarla çalışma,

·          Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

·          İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

·          Güvenlik ve sağlık işaretleri,

·          Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

·          İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

·          Acil Durum, Tahliye ve kurtarma.

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol