PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" esasları uygulanmak zorundadır.
 
İşveren, 6. maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır.
 
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gereken "Patlamadan Korunma Dokümanı" bu konuda özel eğitim almış, tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken aşağıda belirtilen aşamalar sırasıyla takip edilmektedir.
 

Patlamaların Önlenmesi Ve Patlamadan Korunma
 
Patlamadan korunma önlemleri belirlenirken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;
Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.
 

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
 
Risk değerlendirmesi çalışmaları yapılırrken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alınır:
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.
Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.
 

İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi
 

Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlanır.
Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri alınarak, bu kısımların gözetim altında tutulması sağlanır.
 

Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin;
 
İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı ortam riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca;

1. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin belirlenmesi,

2. Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması yapılır.

Alınacak Tedbirler;

1. Organizasyon önlemleri olarak,

          1.1. Çalışanların eğitimi verilir,

          1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni oluşturulur.

2. Patlamadan Korunma Önlemlerinin tespiti gerçekleştirilir.


Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin belirlenmesi ve Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması yine İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol