DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ

AKYA OSGB bünyesinde görevlendirilen her Diğer Sağlık Personeli, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

 

Diğer sağlık personeli, işyeri hekimi ile birlikte çalışır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

 

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır ve çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarıyla işbirliği yaparak bu kişilerin çalışmalarına destek sağlar.

 

Diğer Sağlık Personeli, Bu Görevlerini Yerine Getirmek İçin

Aşağıda Belirtilen Sürelerde Görev Yaparlar:

 

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

Diğer işyerlerinden:

Diğer Sağlık Personelinin Çalışan Başına Hizmet Süresi

Tehlike Sınıfı

Az Tehlikeli

Ayda 6 Dk

Tehlikeli

Ayda 9 Dk

Çok Tehlikeli

Ayda 12 Dk

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol