İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

AKYA OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanımız, "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı" kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Rehberlik;

İş Güvenliği Uzmanlarımız, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir, işyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunurlar.

Risk değerlendirmesi;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılırlar, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunurlar ve takibini yaparlar.

Acil durum planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından hazırlanır. Gerekli organizasyonun yapılmasını, eğitimlerinin verilmesini ve tahliye tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Çalışma ortamı gözetimi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerinin planlanmasını ve uygulamalarının kontrolünü ve çalışma ortamının gözetimini İş Güvenliği Uzmanlarımız yaparlar.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

İş Güvenliği Uzmanlarımız, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yaparlar. Zorunlu temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dışında işyerine özel mevzuat, sağlık ve teknik gibi konu başlıklarında eğitimleri çalışanlara verirler.

İlgili birimlerle işbirliği

İş Güvenliği Uzmanlarımız, işyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamalarını takip ederler.

İş Güvenliği Uzmanlarımız, işyerlerinizde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika olarak,

Diğer işyerlerinde:

İş Güvenliği Uzmanının Çalışan Başına Hizmet Süresi

Az Tehlikeli

Ayda 6 Dk

Tehlikeli

Ayda 8 Dk

Çok Tehlikeli

Ayda 12 Dk

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol