İş Sağlığı

İş sağlığı çalışan personeller için hayati önem taşır. Kişi işie başlamadan önce o işte çalışmaya elverişli olup olmadığını belirlemek için işyeri hekimine muayene olup, işe giriş raporu almalıdır. Akya osgb olarak işyeri hekimimiz tarafından işe giriş raporu verilmektedir. Çalışma ortamı gürültülü bir ortam ise kulaklık ile çalışılmalıdır. Tozlu bir ortamda çalışan personeller maske kullanmadan çalışmamalıdırlar. İşyerinde kimyasal maddeler ile çalışılıyor ise kesinlikle el ile temas edilmemeli, gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Kimyasal olan insan sağlığını kötü etkileyecek maddeler ortalık yerlerde bırakılmamalıdır. Bu önlemler hayat kurtarır. En ufak bir ihmal sakatlanmalara ve insan hayatına mal olabilmektedir.

İş Hekimliği

İşyeri Hekimi Kimdir?

1 – İşyeri hekimliği eğitim programını alan ve bu programı tamamlayan ve program sonunda Bakanlıkça yapılacak sınavda başarı elde eden doktorlara işyeri hekimi denir.

2 – İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl denetleme yapmış olan doktor iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı ve doktorları ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl gerçekten çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak sınavda başarı elde edenlere,

3 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat akademik ve uygulamalı uzmanlık eğitimi almış halk sağlığı uzmanlarına,

4 – Yurtdışından alınmış ve uygunluğu Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya aynı niteliğe sahip belgeyi almış doktorların sınavlarda başarılı olanlara “işyeri hekimi ” denir.

 

İş Yeri Hemşiresi

İşyeri Hemşiresi Kimdir?

İşyeri hemşiresi, Hemşirelik kanunlarına göre mesleğini icra etmeye yetkili, bakanlık tarafındanda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişilerdir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşyeri Hemşiresi iken, 27.11.2010 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ise Diğer Sağlık Personeli olarak adlandırılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinde diğer sağlık personeli olarak çalışabilecek personeller; hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri

İş sağlığı ve güvenliği firmasında çalışan personeller mesleklerini üstüne ilave bir eğitim almaları halinde işyeri hemşireliği sertifikası alırlar.

 

İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzman’larının yapması gereken görevleri, yetkileri ve yükümlülükleri bir önceki yönetmelikte düzeltilip belirlenmişken, İşyeri Hemşireleri ile alakalı böyle bir yönetmelik yoktur. Bundan dolayı yasal bir sorumlulukları yoktur. 6331 sayılı kanunun 30. maddesinde geçen sağlık personellerinin özellikleri, işe girişleri, görevlendirilmeleri, görev, tehlike sınıflarına göre çalışma süreleri, sahip oldukları belgeler ile yapabilecekleri iş yükümlülükleri çıkarılacak yönetmeliklerde belirtileceği denmiş olsada hala böyle bir yönetmelik yoktur.

İşyeri hemşirelerinin genel görevleri ; enjeksiyon, pansuman, eğitim, danışmanlık hizmeti, iş sağlığı ile ilgili bilgilerin kayıt edilmesi, revir görevleri

İşyeri Hemşiresi Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan idari para cezaları ve uygulanması bölümünde işyeri hemşiresi çalıştırmayan işyeri sahipelerine 2500 TL ceza kesilmesi, çalıştırmamaya devam ettikleri her ay aynı miktarda cezayı ödemeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol