İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı kimdir ?

 İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder.
 
 
İş Güvenliği Uzmanı'nın görevi nedir?
 
İş Güvenliği Uzmanı ; işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin en iyi düzeye ulaşması için yasal mevzuatın gerektirdiği ölçüde teknik çözümler sunar.
 
İş Güvenliği Uzmanı'nın Faaliyetlerinden Bazıları :
 • Risk Analizi hazırlanması
 • Acil Durum Planı hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer yasal mevzuatın takibi
 • Teknik Ölçüm Hizmetleri'nin yönlendirilmesi
 • Çalışan sayısı 50'yi geçen yerlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlanması
 • Yıllık Faaliyet Planı hazırlanması
 • Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması
 • Acil Durum Tahliye ve Yangın Tatbikatları yapılması
 • İş Kazası kök sebep analizi
 • Sertifikalı Yangın Eğitimi verilmesi
 • Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Tespiti
Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol